Wij gaan nog een stapje verder …

 

Leerling staat centraal 

Individuele leertrajecten

Op maat van de leerling

Groei

(zelf) vertrouwen
Kennis – Vaardigheden

Communicatie

Leerling – Ouders
Partners – Werkgever

Leerlingenbegeleiding

Digitale leeromgeving

 

GO! DUO behoort tot GO! scholengroep Inspira 
Kaaskerkestraat 22 bus 2
8600 Diksmuide

 

📞 051 50 50 50
✉ info@inspirascholen.be
www.inspirascholen.be

Receptie GO! DUO

Oktober 2022

NIEUW: DUAAL WEST

Oktober 2022

Op 11 oktober hielden wij een receptie voor alle leerlingen, ouders en partners. Op deze manier konden we iedereen bedanken voor de fijne samenwerking en werd de nieuwe naam en visie uitgelegd door onze coördinator. De leerlingen logistiek helper en verzorging zorgden voor sfeer en gezelligheid. De leerlingen van de keukenopleiding zorgden voor onze smaakpapillen. Het was een zeer geslaagde avond! Dank aan alle aanwezigen.

Het Provinciaal Steunpunt Duaal Leren wil dit schooljaar met enkele concrete acties Duaal Leren promoten bij leerlingen, ouders en ondernemingen. Een eerste concrete actie is het opzetten van een nieuwe portaalsite rond Duaal Leren in West-Vlaanderen: https://duaalwest.be Op deze portaalsite verzamelen we alle nuttige info voor ouders en leerlingen, maar ook voor directies, trajectbegeleiders, mentoren en ondernemingen. Op de homepage vinden bezoekers meteen een interactief kaartje met alle West-Vlaamse duale scholen en daaronder een link met alle West-Vlaamse duale opleidingen.

Teambuildingsactiviteit

2 September 2022

! Nieuwe naam !

1 september 2022

Challenge Day

Maart 2022

Op 2 september trokken we richting Surfclub Westende voor teambuildingsactiviteiten. Betrokkenheid, gelijkwaardigheid, engagement, respect en (zelf)vertrouwen zijn waarden die centraal stonden op deze kennismakingsdag. We leerden elkaar (echt) kennen op een speelse manier!

Vanaf 1 september wordt GO! Centrum leren en werken westhoek “GO! DUO, school voor duaal leren”.

Aangezien leren & werken stilletjesaan verdwijnt en er nu meer en meer duale richtingen zullen aangeboden worden op ons centrum vonden we het tijd om te vernieuwen.

“DUO” afkorting van DUaal Onderwijs of onze vertaling ‘twee leerwegen’. Leerlingen blijven het leren en werken combineren, maar dan nu onder de duale vorm.

Challenge Day was een dag vol beweging, spelletjes, praatrondes en emotie waarin er sterk rond bewustzijn, gelijkheid en herkenbaarheid werd gewerkt. Daardoor ontstond op natuurlijke wijze respect en betrokkenheid. Het was een dag waarin jongeren de kans kregen elkaar écht te leren kennen, om te laten zien wie zij zelf zijn en te ontdekken wie de andere deelnemers werkelijk zijn. Tijdens deze workshop gingen de jongeren actief aan de gang met drie hoofdonderwerpen: “Bewustwording van eigen gedrag en emoties”;  “Meer begrip voor het gedrag en de emoties van anderen”; “Respect naar jezelf en anderen.”

Vind ons leuk op Facebook!

Bekijk alle activiteiten en foto’s via onze Facebook-pagina!