Bouw

Onderhoudsmedewerker DUAAL (2de graad)

In de opleiding onderhoudsmedewerker duaal leert men onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verrichten in functie van het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van een gebouw . Men leert de werkzaamheden in één of meerdere gebouwen om het in goede staat te houden. Men leert de instructies opvolgen van de verantwoordelijke/opdrachtgever waarbij men leert werken met het oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn en dit alleen of in teamverband. Het aan te leren takenpakket bestaat uit: het opmerken van defecten aan het gebouw of aan installaties en het doorgeven ervan aan de verantwoordelijke, het uitvoeren van preventief basisonderhoud conform het onderhoudsplan van het gebouw en de installaties, het uitvoeren van basisreparatiewerken, kleine herstellingen, basisschilderwerken en het onderhouden van groene ruimtes. Bij dit alles leert men de bijkomende administratieve taken uit te voeren en de voorraad op te volgen.

De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie
van de individuele leerweg van een jongere.

 

Ruwbouw DUAAL (3de graad)

In de opleiding ruwbouw duaal leert men in een residentiële context:
– metselwerken;
– bekistingstechnieken;
– ijzervlechttechnieken;
– betonwerken;
– …
om nieuwbouw en renovatiewerken te realiseren.

De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie
van de individuele leerweg van een jongere.

 

Wordt afgebouwd: POLYVALENT ONDERHOUDSWERKER GEBOUWEN (inschrijven mogelijk tot schooljaar 22-23)

Je leert in teamverband en onder begeleiding onderhoudswerken en eenvoudige herstellingen uitvoeren aan hout- en metaalconstructies, aan structuren uit kunststof en steen…

Hiervoor maak je kennis met veel gebruikte materialen en gereedschappen, je leert tekeninglezen, veilig (de)monteren en doet basiskennis op over residentieel-elektrische en sanitaire installaties.