Medewerken groen- en tuinbeheer

GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap

MEDEWERKER GROEN -EN TUINBEHEER

In de opleiding “Medewerker groen- en tuinbeheer” leert men werkzaamheden uitvoeren inzake onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes teneinde deze in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

De opleiding Medewerker groen- en tuinbeheer bestaat uit 6 modules:

• Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden

• Aanplantingen

• Groen- en tuinonderhoud

• Snoeien

• Scheren

• Onderhoud tuininfrastructuur

GROENAANLEG EN -BEHEER DUAAL

In de opleiding groenaanleg en -beheer duaal leert men werk-zaamheden uitvoeren inzake onderhoud, beheer en aanleg van tuinen, parken en groene ruimtes. De opleiding omvat zowel onderhoud/beheer als aanleg.

Je kan het certificaat Groenaanleg en -beheer Duaal behalen en tegelijkertijd ervaring opdoen binnen de sector. Je gaat aan de slag op een bedrijf met een leerovereenkomst en ontvangt een leervergoeding. Een tewerkstellingsbegeleider gaat mee op zoek naar een werkplek.