Tuinbeheer

Medewerker groen- en tuinbeheer DUAAL (2de graad)

In de opleiding medewerker groen- en tuinbeheer leert men de tuinaannemer/tuinaanlegger/groenbeheerder helpen en ondersteunen in zijn activiteiten bij onderhoud en beheer van tuinen, parken, groene ruimtes teneinde deze in stand te houden, te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie
van de individuele leerweg van een jongere.

 

Groenaanleg en -beheer DUAAL (3de graad)

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert:

  • werkzaamheden uitvoeren inzake onderhoud, beheer en aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes om deze in stand te houden, te laten ontwikkelen en de aanleg ervan te realiseren volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of de opdrachtgever

De opleidingsduur bedraagt 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie van de individuele leerweg van een jongere.

 

Wordt afgebouwd: MEDEWERKER GROEN -EN TUINBEHEER (Inschrijven mogelijk tot schooljaar 22-23)

In de opleiding “Medewerker groen- en tuinbeheer” leert men werkzaamheden uitvoeren inzake onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes teneinde deze in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

De opleiding Medewerker groen- en tuinbeheer bestaat uit 6 modules:

• Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden

• Aanplantingen

• Groen- en tuinonderhoud

• Snoeien

• Scheren

• Onderhoud tuininfrastructuur