Wat is duaal leren?

GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap

Bron: duaalleren.vlaanderen.be 

Duaal leren, dat is leren op school én op de werkvloer. Zo doe je ervaring op die in de toekomst goed van pas komt bij je zoektocht naar een job.

Je krijgt ook een realistisch beeld van het werkveld, je ontwikkelt heel wat praktische competenties en je leert werken met de nieuwste technologie en modernste infrastructuur.
Zo studeer jij af met een stevige voorsprong.

Is dat niet hetzelfde als een stage?

Duaal leren is veel intensiever: je leert nieuwe competenties in de onderneming. Bij een stage leer je op school en oefen je competenties in bij een onderneming. Stages duren hoogstens enkele weken. Tijdens zo’n korte periode leer je niet zo heel veel.

In sommige opleidingen van duaal leren krijgt de leerling een leervergoeding. Een leuk extraatje.

De troeven van duaal leren

  • Volwaardig leerproces dat mogelijk is gedurende een volledige derde graad, inclusief een 7de jaar.
  • Individuele begeleiding per leerling + sterke opvolging.
  • Ontwikkelen van vaardigheden en arbeidsattitude.
  • Leerlingen krijgen na het afstuderen meer kansen op de arbeidsmarkt en voeren daadwerkelijk de job uit waarvoor ze gestudeerd hebben.

 

Organisatie DUAAL LEREN op school 

  • Component LEREN

= 2 dagen per week (= 15u) naar het centrum komen, waar volgende vakken worden gevolgd:

– Algemene Vorming (=AV) waaronder de vakken Mens & Maatschappij, Nederlands, Wiskunde en Wetenschappen vallen.

– Moderne Vreemde Taal (=MVT) = FRANS.

– Beroepsgerichte vorming (=BGV) als opleiding en voorbereiding tot de uitoefening van een beroep.

  • Component WERKEN

= Tijdens de overige weekdagen (= min. 13u – max. 23u) invullen met arbeidsdeelname, op basis van volgende mogelijkheden:

– Tijdelijk volgen van een bijkomende opleiding of cursus.

Aanloopfase vorming: Hiermee versterken we de attitudes en vaardigheden van arbeidsbereide leerlingen door te werken aan vaktechnische, arbeids- en loopbaangerichte competenties. Zo kunnen deze leerlingen later instappen in de fase ‘arbeidsdeelname’ of in een duaal traject.

Aanloopfase werkervaring: Hiermee versterken we de attitudes en vaardigheden van arbeidsbereide leerlingen door te werken aan vaktechnische, loopbaan- en arbeidsgerichte competenties, en dit via een concrete werkervaring

– Een Naadloos Flexibel Traject (=NAFT) is er voor jongeren die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen het onderwijs dreigen te verlaten.

– Reguliere tewerkstelling op basis van een overeenkomst.

– Uitvoeren van vrijwilligerswerk zoals bepaald bij wet.