Wat is leren en werken

GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap
  • Component LEREN

= 2 dagen per week (= 15u) naar het centrum komen, waar volgende vakken worden gevolgd:

– Project Algemene Vorming (=PAV) met een thematische of projectmatige aanpak.

– Moderne Vreemde Taal (=MVT) = FRANS.

– Beroepsgerichte vorming (=BGV) als opleiding en voorbereiding tot de uitoefening van een beroep.

  • Component WERKEN

= Tijdens de overige weekdagen (= min. 13u – max. 23u) invullen met arbeidsdeelname, op basis van volgende mogelijkheden:

– Tijdelijk volgen van een bijkomende opleiding of cursus.

Aanloopfase vorming: Hiermee versterken we de attitudes en vaardigheden van arbeidsbereide leerlingen door te werken aan vaktechnische, arbeids- en loopbaangerichte competenties. Zo kunnen deze leerlingen later instappen in de fase ‘arbeidsdeelname’ of in een duaal traject.

Aanloopfase werkervaring: Hiermee versterken we de attitudes en vaardigheden van arbeidsbereide leerlingen door te werken aan vaktechnische, loopbaan- en arbeidsgerichte competenties, en dit via een concrete werkervaring

– Een Naadloos Flexibel Traject (=NAFT) is er voor jongeren die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen het onderwijs dreigen te verlaten.

– Reguliere tewerkstelling op basis van een overeenkomst.

– Uitvoeren van vrijwilligerswerk zoals bepaald bij wet.