Verkoop

Winkelmedewerker DUAAL (2de graad)

 

De opleiding winkelmedewerker duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent omvat minimaal 28 opleidingsuren per week.

In deze opleiding wordt gekozen voor een overeenkomst alternerende opleiding. 

De opleiding situeert zich op het niveau van de tweede graad beroepssecundair onderwijs omwille van de koppeling met de verplichte algemene vorming met het oog op het behalen van een bewijs van onderwijskwalificatie van niveau 2 binnen het domein economie en organisatie.

In de opleiding winkelmedewerker duaal leert men producten op een commerciële wijze in de winkel te plaatsen en de kassa te bedienen om zo de commerciële doelstellingen van de organisatie te realiseren.

De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie van de individuele leerweg van een jongere.

 

Onthaal, organisatie en sales DUAAL (3de graad)

 

In de opleiding onthaal, organisatie en sales duaal leert men personen correct te onthalen en informeren, een beperkt aantal administratieve taken uit te voeren en klantgericht te werken om producten/diensten aan particuliere klanten te verkopen om zo de commerciële/onthaaldoelstellingen van de organisatie te helpen realiseren.

De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen binnen deze 2 verschillende contexten, namelijk een verkoopomgeving en een onthaalomgeving.

 

Wordt afgebouwd: WINKELBEDIENDE (Inschrijven kan tot schooljaar 2022 – 2023)

Je leert de voorraad in een winkel aanvullen, presenteren en beheren.
Je leert prijsaanduidingen controleren, artikelen verkopen, klanten adviseren en te woord staan, de kassa bedienen, diefstal voorkomen en verkoopstransacties afhandelen.
Dit alles op een klantvriendelijke manier.

De opleiding Winkelbediende bestaat uit 5 modules:

  • Aanvulwerk
  • Kassawerk
  • Klantencontact
  • Presentatiewerk
  • Verkoop

Indien je het certificaat van verkoperaanvuller en kassier behaalt, dan verwerf je automatisch het certificaat van winkelbediende.