Zorg

Schoonmaker DUAAL (2de graad)

In de opleiding schoonmaker duaal leert men netheids- en schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren van oppervlakken en ruimtes, uitrustingen van verschillende publieke en private gebouwen en terreinen teneinde de gevraagde locatie kwaliteitsvol te reinigen conform de opdracht.

De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie
van de individuele leerweg van een jongere.

 

Medewerker kamerdienst DUAAL (2 de graad)

In de opleiding medewerker kamerdienst duaal leert men in te staan voor de schoonmaak, de orde en het onderhoud van kamers, badkamers en gemeenschappelijke ruimtes, te werken volgens de kwaliteitseisen van de organisatie, de hygiënische en veiligheidsnormen, het ontbijt op te dienen/klaar te zetten en het linnen te onderhouden van logiesverstrekkende of toeristische organisaties, teneinde de gast een hygiënisch en comfortabel verblijf te bieden.

De opleidingsduur bedraagt in principe 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie
van de individuele leerweg van een jongere.

Assistentie in wonen, zorg en welzijn DUAAL (3 de graad)

Binnenkort meer info.

 

VERZORGENDE / ZORGKUNDIGE DUAAL (Specialisatiejaar)

In de opleiding zorgkundige duaal leert men onder toezicht van een verpleegkundige de gezondheidstoestand van de cliënt op te volgen, deze te begeleiden bij de activiteiten van het dagelijks leven en in te staan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning. Er wordt ook aangeleerd hoe een individueel zorgplan opgesteld en uitgevoerd moet worden. Een zorgkundige kan werken in een ziekenhuis, psychiatrische ziekenhuis, palliatief ziekenhuis, revalidatie, rusthuis, dagcentrum, thuisverpleging,…

Je kan het certificaat Zorgkundige Duaal behalen en tegelijkertijd ervaring opdoen binnen de sector. Je gaat aan de slag op een bedrijf met een leerovereenkomst en ontvangt een leervergoeding. Een tewerkstellingsbegeleider gaat mee op zoek naar een werkplek.

 

Wordt afgebouwd: (Inschrijven mogelijk tot schooljaar 2022 – 2023)

LOGISTIEK HELPER IN DE ZORGINSTELLINGEN

Je leert samenwerken met en onder toezicht van verpleegkundigen en verzorgenden.
Het rechtstreeks verzorgen van de zorgvrager/cliënt is niet jouw taak maar wat doe je dan wel?
Je leert instaan voor de bedeling van maaltijden, kamers en leefruimten onderhouden, zorg dragen voor het linnen en de geneesmiddelen, de apparaten en het verzorgingsmateriaal… veilig transporteren.
Je leert helpen bij het tillen, juist reageren in noodsituaties, meehelpen bij animatie- activiteiten… Daarnaast leer je ook eenvoudige administratieve taken uitvoeren.

Deze kwalificatie kan enkel worden uitgereikt indien de opleiding minstens 500 uren bedraagt, waarvan ten minste 250 uren alternerende werkplekopleiding.

VERZORGENDE

Je leert samenwerken met andere zorgverstrekkers.
Je leert ouderen, langdurig zieke mensen, of terminale patiënten verzorgen en bijstaan in hun dagdagelijkse activiteiten die zij zonder hulp niet meer kunnen uitvoeren.
Het onderhouden van leefruimten, boodschappen doen, maaltijden bereiden, kinderen begeleiden en instaan voor hun dagelijkse verzorging… leer je tijdens je opleiding.
Je leert je taken hygiënisch, milieubewust, assertief én met veel respect voor de behoeften van de zorgvrager uitvoeren.

Deze kwalificatie kan enkel worden uitgereikt indien de opleiding minstens 2400 uren bedraagt, waarvan ten minste 1200 uren alternerende werkplekopleiding.

ZORGKUNDIGE

Je leert samenwerken binnen een verzorgende equipe en onder toezicht van de verpleegkundige.
Je volgt een zorgplan en je mag zelfs onder het toezicht van de verpleegkundige bepaalde verpleegkundige taken doen: mondzorg, helpen bij het innemen van medicatie, polsslag meten, lichaamstemperatuur opnemen, urinestalen nemen….
Opdrachten aanvaarden, leren overleggen en rapporteren horen ook bij je opleiding.

Je leert rekening houden met de lichamelijke, psychische, sociaal-relationele en emotionele situatie van de zorgvrager.
Gaandeweg krijg je oog voor belangrijke veranderingen die je moet rapporteren.
Je leert tijdens je opleiding hoe je assertief kan optreden mét respect voor de cultuur, de gewoonten, de omgangsvormen… van de zorgvrager.

Je leert instaan voor de verplaatsing van de zorgvrager en in noodsituaties efficiënt reageren en eerstehulptechnieken toepassen.

Dit certificaat kan enkel worden uitgereikt indien de opleiding tenminste 600 uren omvat waarvan minimum 300 uren alternerende tewerkstelling in de residentiële ouderenzorg of in een ziekenhuis.